Yargının üç kurucusu unsuru vardır.

Bunlar SAV,SAVUNMA ve KARAR mekanizması üçlüsüdür.Buradaki Savunma mekanizmasını şüphesizki Avukatlar temsil ederler.
Avukatlık mesleği bir yönü ile serbest bir meslek,diğer bir yönü ile kamu hizmeti ifa eden bir meslektir.Dolayısıyla toplumla sürekli iç içe olan,toplumun sosyolojisini iyi okuyabilen,gerek Türkiye’deki sorunları gerekse bulunduğu şehirdeki sorunları iyi analiz edebilen bir meslektir.
Aynı zamanda toplumdaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları dile getirirler.Her zaman ve her koşulda  mağdur olan kesimlerin yanında yer alırlar.Bu mağdur bazen bir kadın,bazen bir çocuk olabilir.Yani Avukatlar en temel insani değerleri savunurlar.Bu noktada Adaletin tesisini sağlarlar.
Adalet bir insanlık değeridir.İnsanlığın ortak kazanımı ve değeridir.Adalete olan güvenin artırılması noktasında biz Avukatlara ve Barolara önemli görevler düşmektedir.
Zira yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Adaletin tesisi noktasında en çok Avukatlara ve Barolara güven duyulmaktadır.Bu durum biz Avukatlar ve mensubu olduğumuz Barolar açısından son derece onur verici bir durumdur.Bu oranın yükseltilmesi adına mücadele etmemiz gerektiğini belirtir,bu vesileyle Türkiye’nin tüm illerinde bulunan değerli Meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar gününü kutlarım.